بعد اونوقت یه سری آهنگ‌ها هستن، گوش‌شون که می‌کنی هیچ کاری نمی‌توونی بکنی جز اینکه بذاری که گریه کنی. پشت این گریه هیچ غمی هم نیست، فقط نمی‌توونی با حس‌های عجیب و غریب و بی‌نام و نشون و هم‌زمانی که داری چه کار کنی. اینه که یهویی می‌باری و حالی می‌کنی با این باریدن.

0 comments: