پنداری دست زن‌ها، همیشه آماده‌ست که یقه ناصاف مرد‌ها رو صاف کنه.

0 comments: