الان چند سالی هست که من هر روز صبح، و هر شب شب،‌ دارم با سه تصویر توی ذهنم مبارزه می‌کنم. بعد اونوقت بدترین کاری که تو می‌توونی بکنی اینه که بهم بگی صبر کن، درست می‌شه. با این حرفات فقط یکی از این تصاویر رو زنده‌تر می‌کنی.
من همیشه دیر می‌رسم، اصلا.

0 comments: