حالا اگه من بیام و دور جمعه، پنج بهمن ماه، هزار و سیصد و هشتاد و شش رو یه قلب نارنجی بکشم، خیلی موونده تا بزرگ بشم؟؟؟

0 comments: