عطر جدید گرفتم. حالا همه جا بوی اونو می‌ده. خبری از زن قبلی نیست. پنداری هوو اوردم سر خودم.

0 comments: