این جماعت کوچک وبلاگستان و احترام به عقاید همدیگه و اینکه اهالی هر دو دسته رای دهنده و ندهنده چقدر به هم احترام گذاشتن، بهترین نشانه بود، برای اینکه بهمون بگه چقدر آماده‌ی پذیرفتن عقاید مخالف هستیم. این نشونه‌ی خروار... .

0 comments: