460

گاهی آدم 'بلو' بین لازم می‌شه.

(اینقدر من دلم می‌خواد پنج شنبه جمعه خوش باشم که همش به عجله می‌گذره. و یادم می‌ره قرار بوده چی بشه.)

0 comments: