جدی: چرا این سایت‌ها اینهمه زشتن؟؟؟

زشت یک (لوگوی این رو می‌شه تحمل کرد.)
زشت دو
زشت سه

0 comments: