هی به خودم وعده می‌دم، موهام که بلند شد، رنگش که کردم، لاغر که شدم... بعد یادم می‌آد، این دَم، دَم‌تر از این حرف‌هاست.

0 comments: