The dancer in the dark

بابا جان! وقتی خودِ خانومِ هی می‌گفت من ته فیلم‌ها رو نگاه نمی‌کنم، خب آزار داری؟؟؟
دیدن این فیلم توصیه نمی‌شود، مگر اینکه از بند بند وجودتون شادی بریزد و لاغیر.
حالا اینو در نظر بگیرین که من این فیلم رو برای ترک فرندز بینی دیدم.
از طرف یکی که شب هی بیدار می‌شد و به راه‌های مختلف برای نجاتِ سلما فکر می‌کرد.

0 comments: