موسیقی، خانم‌ها و آقایون محترم. پاسخ پست پیشین موسیقی بود.
افزودنی: به اضافه ی دوست خوب که بتوونی راحت پیشش ناراحت باشی و از گریه کردن شرمسارت نکنه

0 comments: