یکی از جملات بابا لنگ دراز این بود که جودی می‌گفت یِ کشیشی توی یِ جلسه‌یی گفتِ که خدا فقرا رو برای این آفریده که ثروتمندان قدر نعمت‌هاشون رو بدونن
افزودنی: من در یک حالات خاصی نوشتن‌م، می‌آد به شدت. حالا اصلا نمی‌دونم چی می‌خوام بنویسم. فقط همین طوری‌آنه

0 comments: