به هر حال یکی از اصول زندگی اینِ، یا هم‌پیاله باش، یا اینکه پاشو برو

0 comments: