قلب من باشه مالِ تو

خب شما که کارتون درستِ، ولی من این روزا همش دارم دنبال گوش شنوا می‌گردم، ها گدایی هم بلد نبودم. یاد گرفتم خب. یاد نگیرین کاش.

0 comments: