یکی از کنجکاوی‌های زندگی‌م، اینه که بدونم توی ذهن یکی که مذکرِ بعد از خداحافظی با یکی که مونثِ چی می‌گذره، با تمام جزئیات‌ش. نه کلمه‌های تکراری و خلاصه‌ی مردها. همه‌ش رو.

0 comments: