اصلا کاش آدم‌ها، وقتی دارن تغییر می‌کنن یه لیبلی چیزی به خودشون می‌زدن که بقیه هم بفهمن، اومدیم و یکی خنگ بود، چی کار کنه اونوقت؟

0 comments: