جنگ آخر زمان - نصفه

نخیر. تمام نمی‌شود آقا جان. خیال تمام شدن هم ندارد انگار. همون تا آخر زمان طول می‌کشد. اصلا یادم نمی‌آد کِی شروع کردم‌ش. حالا تازه 400 صفحه خووندم و یه 500 صفحه‌یی مانده. البته این کتاب یوسا کاملا متفاوتِ با اون دوتای دیگری که من خووندم. گفتگو در کاتدرال و سورِ بز. نمی‌شه رد واضح سیاست رو دید. یه جنگِ داخلیِ‌ در برزیل. و مطرح کردن این فکر که، اصلا معلوم نیست چی برای آرامش آدم‌ها بهترِ. اینکه آمده جمهوری رو مقابل مذهب قرار داده، برای ما که تجربه‌ی ترکیبی‌ش رو زندگی می‌کنیم، جالبِ. و خب شخصیت‌ها و داستان‌های عجیبی که فقط یوسا از عهدشون بر می‌آد انگار. و بعد اینکه توی این کتابِ کمتر گم می‌شه آدم. شاهکار گم شدن رو من در گفتگو خوونده بودم. به هر حال، از یوسا نمی‌شه گذشت. حتی اگه کتاب‌ش برای حمل بسی سنگین باشه.

0 comments: