596

به غ.م نظریه پرداز وبلاگستان، حق با شماست خانوم جان. حداقل در مورد من که شدید نظریه‌ت صادق است.

0 comments: