نمی‌دونم این واژه‌های قدیمی، که از مادر و پدر خانواده شنیده شدن حتما، کی پاک می‌شن. من هنوز به لباس در کاربردهای خاصی می‌گم، رخت. رخت چرکا، جا رختی، بندِ رخت، رخت شسته‌ها و این‌ها. مادر خانواده هنوز به رژ لب می‌گه ماتیک. منهم گاهی می‌گم. به رژ گونه هم می‌گه سرخاب. من نه دیگه. بعد مادر بزرگ خانواده هم تا همین چند سال پیش به توالت می‌گفت مَوال و به آشپزخونه می‌گفت مطبخ. بعضی واژه‌ها همون جوری می‌موندن بهتر بود. من سرخاب و سرمه رو دوست‌تر دارم.

0 comments: