باید بی‌اینکه دنیا رو حواله بده به آجیل و آجیل‌دونی‌ش،‌ یکی باشه که بتوونه یه چیزهایی رو ببینه. یه چیزایی رو حس کنه. این باید یک note، در گودر می‌شد بیشتر.