فک کن، صبحی اولین ایمیلی که داری یه دونه عکس اینجوری باشه. جایی روی برف‌های تازه‌ی آلمان. دوسِت دارم نیوش.

0 comments: