جا دارد از همین جا و بگم، قول می‌دم اگر روزگاری از ایران رفتم، هیچ ایمیلی با عناوینی مانند "باز ایران"، "شاهکارهای ایرانی" ، "فقط در ایران می‌بینید" ،"only in Iran"، و چیزهایی از این دست که حاوی عکس‌هایی مبنی بر حماقت ایرانیان باشد، را forward نکنم. مهم نیست چقدر این عکس‌ها راست هستن یا اینکه چیزی از این دست. ولی من از ایران که برم به هیچ چیز داخلش نمی‌خندم. البته الان هم این عکس‌ها اصلا برای من خنده‌دار نیستن و جز اسباب تاسف بار دیگه‌یی ندارن. ولی وقتی دوستی خارج از ایران این‌ها رو می‌فرسته بنا به دلیلی نا‌معلوم... .

0 comments: