لابد آدم اون موقعی می‌فهمه داره بزرگ می‌شه، که به خودش یادآوری کنه، آدم باید دل‌ش جون باشه.

0 comments: