نسیم خانوم جان، تولدت مبارک اول‌ش.
دوم‌ش این (+) عالی بود.
سوم‌ش یکم اهل بازی باشی لابد، فکر می‌کنی، ها اگه ایران بود؟
چهارم‌ش یکم نازک باشی، باز سر یک نشاط جمعی، اشک‌ت درمیاد، بیخودانه.