خدا از من نگذره، انقدر نشستم به Prison Break دیدن که الان، قسمت یازدهم Lost را که می‌بینم، فکر می‌کنم، وا، این آقاه کی بود، بازرس بود؟ قاتل بود؟ بازرسِ قاتلِ بود؟ قاتلِ بازرسِ بود؟ من کی هستم؟ تو کی هستی؟ این جنگلِ در پاناما بود؟ پاناما در کجا بود؟ آفریقا قاره بود؟ من اهل کجام؟ و بعد بیدار شدم که هان، این Lost بود.
بعد یکی باید به من بگه که اصلا مرض داری مگه؟ اونا می‌شینن می‌سازن برا خودشون تو چرا می‌بینی ابله جان و بعد به نظرم اگر اراده‌یی ضعیف در برابر این چیزها دارید، اصلا از همون اول Friends هم نبینید. نبینید. نبینید. والا.

0 comments: