از میان ایمیلهای دریافتی - میای یا بیارونیمت؟ - چگونه دعوت نامه بفرستیم

مشترک محترم شبکه سپنتا
سرکار خانم ماندانا

تنها تا ساعت 12 ظهر پنجشنبه 24/2/88 فرصت داريد تا با انتخاب امتيازات خود در قرعه کشي جوايز نفيس ساليانه سپنتا شرکت نمائيد. در صورت عدم ثبت نام تا ساعت مقرر هيچگونه تقصيري متوجه شرکت سپنتا نخواهد بود. براي کسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام اينجا را کليک کنيد.

فرستاده شده از سپنتا (www.sepanta.net)
موضوع نامه: دعوتنامه همایش

0 comments: