یعنیا، تعدادِ اعظمی از مردانی که می‌شناسم، در دورانِ بابای من با یه دست شیرو می‌کنه تو قفس و با یه دستِ دیگه، ماشین‌شو پارک می‌کنه، موندن. حالا گیریم، اینو در مورد خودشون می‌گن.

0 comments: