آنچه گذشت در چند پرده- پرده اول

تا حالا من آدمی بودم که در زندگی‌م خرابکاری نکردم. به قولی سوتی ندادم. دلایلش می‌توونن عبارت باشن از:
اونقدر اهل ریسک نیستم که همه چیز درست پیش می‌ره، چون دایره محدوده.
اونقدر خوش شانسم که سوتی‌هام آشکار نمی‌شن.
اونقدر باهوش و زرنگم و حواسم جمع و سرِ جاشِ که هیچی‌م نمی‌شه.
خب، هر کسی یک روزی خرابکاری می‌کنه.
پی‌نوشت: از واژه‌ی سوتی خوشم نمی‌آد.

0 comments: