این نوشته یک مخاطب خاص دارد، و دیگر هیچ.
خانومی از Neuf Cegetel, Grenoble, Rhone-Alpes, France دل‌مان برایتان تنگ شده است، نه می‌توانیم بگیریم‌تان و نه برعکس. و نه می‌توانیم چت کنیم حتی. مراقب خودتان باشید و غصه هم نخورید هیچ.
شعر: غصه رو کی می‌خوره، غصه رو خر می‌خوره، غصه و خره و گندم... گندم گلِ گندم ای خدا، دختر مالِ مردم ای خدا.
پی اس، یا به قول همساده‌هاتون، پ اس، در حال غایب هیچ به برگشتن به سرای عزیز نیدیش یک وقت دیدی موندنت. خب؟
پ اس دوم، به گیرنده‌های خود دست نزنید، فرستنده مجبور است. خب؟

0 comments: