زوج‌های محترم، لطفا توجه کنید، من اگر شما رو محرم دونستم و دلم خواسته که چند کلامی حرف بزنم، شما رو محرم دونستم، نه همسر، دوست، همراه و غیره‌تون رو.
حالا از دست دادن شما به عنوان کسی که شاید شنونده باشد، هیچ، حس مزخرف، ای بابا، حالا فلونی می‌دونه که من چرا اینجوری شدم، رو چه کار کنم؟

0 comments: