حاصل زیستن اجباری

تنها یک چیز در این زندگی ارزش پیگیری دارد:
                                                            ترکیب اصواتبا نوای ساز برهنه شد چهره‌ام
                                     همچون برهنه‌گی بکر خورشید
                                                                          در غروب خاموش سکوت.


کتاب فروشی هاشمی میدان ولیعصر
مرکز پخش، خیابان یوسف آباد، روبه‌روی سینما گلریز، پلاک 255، موسسه آوای ایران
کافه رمنس، میدان فردوسی، کوچه ضرابی

0 comments: